درباره ما

این سایت برای نقد و بررسی بازی های استیم ساخته شده است و ما امیدواریم که این نقدها در راستای واقعیت و دید گیمر های بزرگ ایران زمین باشد که بتوانند در مورد بازی های موجود در استیم قضاوت لازم و تصمیم خوبی بگیرند. به امید موفقیت گیمر های ایرانی.